Sunday, November 4, 2012

4.11.2012

从来都没有来红来得那么开心,
之前还很担心来红期间会遇上去旅游的日子。
感谢比比不厌其烦地载我回家,
也没生气。
:)
时间久了,
两个人自然就越来越像,
讲话也像,
思考也像,
动作也很像。
感谢比比陪我熬过了磨合期,
也感谢比比时常告诉我什么是对的,什么是错的。
感谢比比每次在我发脾气的时候都没有离开,
比比最好了!
:D
------------------------------------------------------

这个星期六就是去马六甲的日子了!
真的是迫不及待!
跟男朋友和好朋友去旅行最好了!
不过希望大家都能好好享受啦~
千万不要走失,
我不会等你们的。
我会直接驾车就回家,
走失的人自己搭巴士。
:)
------------------------------------------------------

星期天快乐!!!!!!!!!!!

No comments: